1. Ikhlas karena Allah Ta’ala.
2. Mengikuti perintah Allah Ta’ala.
3. Berjihad melawan hawa nafsu.
4. Mengagungkan syari’at Allah.
5. Menjadi penjaga syari’at Allah.
6. Menghidupkan syari’at Allah.
7. Mengikuti para rasul karena ilmu adalah warisan para nabi.
8. Mengikuti sunnah Rasul ﷺ.
9. Membela agama dan menolongnya.
10. Sebagai sedekah jariyah.

11. Sunnah yang baik dalam agama.
12. Menghilangkan kebodohan diri sendiri dan orang lain.
13. Memberi manfaat ilmu secara umum.
14. Sebagai pinjaman yang baik kepada Allah.
15. Memperbaiki urusan agamamu.
16. Sebagai cahaya hati dan perhiasan jiwa.
17. Untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari kiamat.
18. Agar mendapatkan ridha Allah.
19. Orang yang mahir membaca al-Quran ia bersama para malaikat yang mulia.
20. Agat mendapatkan Rahmat Allah.
21. Karena ia sebagai pintu dzikrullah (mengingat Allah), bersyukur dan beribadah yang baik kepada-Nya.
22. Membantu kaum muslimin dan menghilangkan kesedihan mereka dan juga dengan engkau mempelajari dan mengajarkan mereka ilmu dapat memberikan manfaat kepadamu.
23. Agar mendapatkan derajat syuhada dan shiddiqin.
24. Agar mendapatkan derajat penuntut ilmu dan yang mengajarkannya.
25. Agar engkau beramal dengan yang engkau ilmui.
26. Untuk menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari kemunkaran dengan tanpa kemunkaran.
27. Agar Allah memberikan nikmat kepada kita dengan melihat wajah Allah pada hari kiamat.

Alih bahasa: Pramesywara Abu Miqdad

admin Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *