Pentingnya Salat Jamaah di Mata Salaf yang Saleh

Berkata Al-Imam Waqi’ Ibnul Jarrah rahimahullah: كان الأعمش قريبا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى. Adalah Al-Imam A’masy sekitar 70 tahun tidak pernah terluputkan dari takbiratul ihram (bersama imam dalam sholat jama’ah, pent). Lihat Kitab :Siyar A’lam An-nubala : 6/227. Berkata Muhammad Bin Sama’ah rahimahullah: مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما…

Read more